ŚPIEWNIK PIŁSUDZCZYKA
PIEŚNI LEGIONOWE I ŻOŁNIERSKIE"Obserwowałem zawsze,
że w mieście, gdzie leguni się zjeżdżają
ludzie dzielą się na smutnych i wesołych ludzi,
co przy dźwiękach "My Pierwsza Brygada"
zatykają uszy, i na tych,
co melodię podśpiewują lub chociażby nucą.
Życzyłbym bardzo, by w Lublinie
tych drugich było więcej niż pierwszych"

Józef Piłsudski, 9 sierpnia 1924 r."Pieśń żołnierska i legionowa zajmuje w historii miejsce szczególne. Jest ona doskonałym źródłem poznania odczuć i nastrojów tych, którzy 3 sierpnia 1914 r. poszli "czynem wojennym budzić Polskę do zmartwychwstania", choć "nie grały im surmy i nie huczał im róg". Bo czyż ta pieśń powstająca w tak różnych miejscach na Drodze ku Niepodległości: w marszu i bitwie, w okopach i przy ogniskach leśnych nie oddaje najlepiej klimatu wydarzeń, których świadkami i twórcami byli żołnierze Komendanta Piłsudskiego a później ich następcy w walce o Wolność?
Marszałek Józef Piłsudski stwierdził, iż "kulturę polską ożywiły pieśni żołnierskie. Jeżeli pieśń ma jakieś znaczenie, jeżeli to, co jest piękne, co odpowiada głębokiej potrzebie duszy, ma jakiś wpływ - to pieśń żołnierska". Istotnie, pieśń w sposób niezwykle pełny oddaje to, "co się komu w duszy śni", jak pisał w "Weselu" Stanisław Wyspiański. Pieśń legionowa i żołnierska to pełna gama nastrojów duszy żołnierskiej: to radość "Pierwszej Kadrowej", ale i smutek za Jasieńkiem, co "tam nad jarem gdzieś w wojence padł". To werwa i humor ułanów - "malowanych dzieci", ale i zaduma nad "wojenką - cudną panią". To także duma rycerska "Pierwszej Brygady"...
Adam Mickiewicz w "Konradzie Wallenrodzie" napisał: "Płomień rozgryzie malowane dzieje, skarby mieczowi spustoszą złodzieje. Pieśń ujdzie cało". Pieśń żołnierska, legionowa, ułańska uszła cało, przeżyła zawieruchy wojenne, okupację i ponure lata zniewolenia komunistycznego, kiedy to tworzyła specjalny gatunek "piosenki zakazanej"... "


Jan Józef Kasprzyk
śpiewnikSPIS PIEŚNI:  MODLITWA PORANNA
 1. MODLITWA WIECZORNA
 2. MARSZ PIERWSZEJ BRYGADY
 3. MODLITWA STRZELECKA
 4. MARSZ STRZELCÓW
 5. NAPRZÓD DRUŻYNO STRZELECKA
 6. PIERWSZA KADROWA
 7. PIECHOTA
 8. O MÓJ ROZMARYNIE
 9. WOJENKO, WOJENKO
 10. BIAŁE RÓŻE
 11. PIEŚŃ O WODZU MIŁYM
 12. WARCZĄ KARABINY
 13. HEJ, TAM POD WARSZAWĄ
 14. JAK SZŁO WOJSKO
 15. POBÓR NA DZIEWCZĘTA
 16. BATALION ZAPŁACI
 17. ROTA PIŁSUDCZYKÓW
 18. UŁANI, UŁANI
 19. PRZYBYLI UŁANI POD OKIENKO
 20. JAK TO NA WOJENCE ŁADNIE
 21. SZWOLEŻEROWIE
 22. NATALIA
 23. ROSZUMIAŁY SIĘ WIERZBY PŁACZĄCE
 24. HEJ, CHŁOPCY, BAGNET NA BROŃ
 25. PIEŚŃ KONSPIRACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO
 26. ATAMAN
 27. SOKOŁY
 28. PIEŚŃ LEGIONISTÓW POLSKICH


MODLITWA PORANNA

Słowa i muzyka Franciszek Karpiński. Modlitwa powstała w XVIII w., śpiewana była w Wojsku Polskim II Rzeczypospolitej na apelach porannych.


Kiedy ranne wstają zorze,
Tobie ziemia, Tobie morze,
Tobie śpiewa żywioł wszelki:
Bądź pochwalon, Boże wielki!

A człowiek, który bez miary
Obsypany Twymi dary,
Coś go stworzył i ocalił,
A czemuż by Cię nie chwalił?

Ledwie oczy przetrzeć zdołam,
Wnet do mego Pana wołam,
Do mego Boga na niebie
I szukam Go wkoło siebie.

Wielu snem śmierci upadli,
Co się wczoraj spać pokładli,
My się jeszcze obudzili,
Byśmy Cię, Boże, chwalili.
MODLITWA WIECZORNA

Słowa i muzyka Franciszek Karpiński. Modlitwa powstała w XVIII w., śpiewana była w Wojsku Polskim II Rzeczypospolitej na apelach wieczornych.


Wszystkie nasze dzienne sprawy,
Przyjm litośnie Boże prawy,
A gdy będziem zasypiali,
Niech Cię nawet sen nasz chwali.

Twoje oczy obrócone,
Dzień i noc patrzą w tę stronę,
Gdzie niedołężność człowieka
Twojego ratunku czeka.

Odwracaj nocne przygody,
Od wszelakiej broń nas szkody,
Miej nas zawsze w swojej pieczy
Stróżu i Sędzio człowieczy.

A gdy już niebo osiądziem,
Tobie wspólnie śpiewać będziem,
Boże, w Trójcy niepojęty,
Święty, na wiek wieków święty.
MARSZ PIERWSZEJ BRYGADY

Słowa Andrzej Hałaciński - członek ZWC, oficer Legionów i POW, płk WP, zamordowany w Katyniu i Tadeusz Biernacki - legionista I Brygady, żołnierz POW i w II RP 36 pp Legii Akademickiej. Muzyka oparta na motywach marsza rosyjskiego "Przemarsz przez Morze Czerwone" granego w sierpniu 1914 r. jako "Marsz nr 10" przez strażacką orkiestrę w Kielcach, która przyłączyła się do Legionów. Pierwsze 6 zwrotek powstało w 1917 r., następne - w latach 20 - tych. Józef Piłsudski na Zjeździe Legionistów w Lublinie w 1924 r. powiedział "Dziękuję panom za najdumniejszą pieśń, jaką kiedykolwiek Polska stworzyła". Do oficjalnego ustalenia Hymnu RP w 1927 r. pieśń pretendowała do roli Hymnu Narodowego, zaś w całym okresie międzywojennym była uznawana za hymn Wojska Polskiego.


Legiony to - żołnierska nuta,
Legiony to - straceńców los,
Legiony to - rycerska buta,
Legiony to - ofiarny stos.

Ref.
My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,
Na stos, rzuciliśmy
Swój życia los,
Na stos, na stos!

Mówili żeśmy stumanieni,
Nie wierząc nam, że chcieć to móc,
Laliśmy krew osamotnieni,
A z nami był nasz drogi Wódz.

Ref. My, Pierwsza Brygada ...

O ileż mąk, ileż cierpienia,
O ileż krwi, przelanych łez,
Pomimo to nie ma zwątpienia,
Dodaje sił wędrówki kres.

Ref. My, Pierwsza Brygada ...

Nie chcemy dziś od was uznania,
Ni waszych mów, ni waszych łez,
Skończyły się dni kołatania,
Do waszych głów, do waszych serc.

Ref. My, Pierwsza Brygada ...

Legiony to - są Termopile,
Legiony to - rozpaczy głos,
Legiony - słońce na mogile,
Legiony - krwawych ofiar stos.

Ref. My, Pierwsza Brygada ...

Pamięta wszak Warszawa chwile,
Gdy szarych garść legunów szła,
Rzucili nam: "germanofile",
Z oka spłynęła gorzka łza.

Ref. My, Pierwsza Brygada ...

Inaczej się dziś zapatrują
I trafić chcą do naszych dusz,
I mówią, że nas już szanują,
Lecz właśnie czas odwetu już!

Ref. My, Pierwsza Brygada ...

Umieliśmy w ogień zapału
Młodzieńczych wiar rozniecić skry,
Nieść życie swe dla ideału
I swoją krew i marzeń sny.

Ref. My, Pierwsza Brygada ...

Potrafim dziś dla potomności
Ostatki swych poświęcić dni,
Wśród fałszów siać siew szlachetności
Miazgą swych ciał, żarem swej krwi.

Ref. My, Pierwsza Brygada ...
MODLITWA STRZELECKA

Słowa i melodia anonimowe, pieśń na motywach modlitwy harcerskiej z okresu II RP.


O Panie Boże, Ojcze nasz,
W opiece swej nas miej.
Strzeleckich serc Ty drgnienia znasz,
Nam pomóc zawsze chciej.

Wszak Ciebie i Ojczyznę,
Miłując chcemy żyć!
Strzeleckim prawom w życia dniach
Wiernymi zawsze być!
MARSZ STRZELCÓW

Słowa i muzyka Władysław Ludwik Anczyc - poeta, dramaturg, założyciel wydawnictwa w Krakowie. Pieśń napisana w roku 1862 śpiewana była w czasie Powstania Styczniowego 1863 r. oraz w oddziałach strzeleckich J. Piłsudskiego w sierpniu 1914 r.


Hej, strzelcy wraz, nad nami Orzeł Biały,
A przeciw nam śmiertelny stoi wróg!
Wnet z naszych strzelb piorunne zagrzmią strzały,
A lotem kul kieruje Zbawca Bóg!
Więc gotuj broń, a kule bij głęboko,
O ojców grób bagnetów poostrz stal.
Na odgłos trąb swój sztuciec bierz na oko!
Hej, baczność, cel i w łeb lub w serce pal!

Ref.
Hej, trąb, hej, trąb, strzelecka trąbko w dal!
A kłuj, a rąb i w łeb lub w serce pal!

Wzrósł liściem bór, więc górą wiara strzelcy,
Masz w ręku broń, a w piersiach święty żar,
Hej, Moskwa tu, a nuże tu, wisielcy!
Od naszych kul nie stroni kniaź, ni car!
Raz przecież już zagrały trąbek dźwięki,
Lśni polska broń, jak złotych kłosów łan,
Dziś spłacim łzy sióstr, matek i wdów jęki!
Hej, baczność, cel i w łeb lub w serce pal!

Ref.
Hej trąb, hej trąb, strzelecka trąbko w dal! ...

Chcesz zdużyć nas, oszukać nas chcesz czule,
Plujem ci w twarz za morze twoich łask!
Amnestią twą owiniem nasze kule,
Odpowiedź da huk armat, kurków trzask!
Do Azji precz, potomku Dżengishana!
Tam naród twój, tam ziemia carskich pól.
Nie dla cię krwią ta ziemia nasza zlana!
Hej, baczność, cel i w łeb lub w serce pal!

Ref.
Hej trąb, hej, trąb, strzelecka trąbko w dal ...

Do Azji precz, tyranie, tam siej mordy!
Tam ziemia twa, tam panuj, tam twa śmierć
Tu Polska jest, tu zginiesz i twe hordy,
Lub naród w pień wymorduj, wysiecz, zgnieć!
O Boże nasz, o Matko z Jasnej Góry,
Wysłuchaj nas, niech korna łza i żal
Przebłaga Cię, niewoli zerwij sznury!
Hej, baczność, cel i w łeb lub w serce pal!

Ref.
Hej, trąb, hej, trąb, strzelecka trąbko w dal ...
NAPRZÓD DRUŻYNO STRZELECKA

Słowa anonimowe, pochodzące prawdopodobnie jeszcze z Powstania Styczniowego, muzyka - na podstawie rosyjskiego marsza żałobnego "Spijcie, orły bajewyje". Pieśń była hymnem organizacyjnym ruchu strzeleckiego w Galicji oraz pieśnią organizacyjną Związku Strzeleckiego w okresie międzywojennym.


Naprzód drużyno strzelecka,
Sztandar do góry swój wznieś,
Żadna nas siła zdradziecka,
Zniszczyć nie zdoła, ni zgnieść.

Ref.
Czy przyjdzie nam umrzeć wśród boju,
Czy w tajgach Sybiru nam gnić,
Z trudu naszego i znoju
Polska powstanie by żyć!

Nic nie powstrzyma rycerzy,
Ofiarnych na mękę i trud,
Za naszym hasłem pobieży,
Do walki o wolność i lud.

Ref.
Czy przyjdzie nam umrzeć wśród boju ...

Hufiec nasz ruszy zwycięski,
Do walki o wolność i byt,
Wrogowi odpłacić klęski,
Polsce swobodny dać świt.

Ref.
Czy przyjdzie nam umrzeć wśród boju ...
PIERWSZA KADROWA

Słowa Tadeusz Oster - Ostrowski - żołnierz I Kompanii Kadrowej a następnie ułan oddziału Władysława Beliny - Prażmowskiego. Muzyka anonimowa w oparciu o melodię ludową "Siwa gąska, siwa po Wisełce pływa". Gen. Marian Kukiel udowadniał, że słowa były tworzone zbiorowo podczas marszu przez wielu żołnierzy I Kadrowej ("Pieśń tworzyła się stopniowo w marszu , bezimienni poeci dorzucali do niej strofę po strofie" - napisał w drukowanym w 1915 r. w "Wiadomościach Polskich" artykule "Z poezji żołnierskiej"). Pieśń powstała na początku sierpnia 1914 r.

Raduje się serce, raduje się dusza,
Gdy Pierwsza Kadrowa na Moskala rusza.

Ref.
Oj da, oj da dana, Kompanio kochana,
Nie masz to jak Pierwsza, nie!

Chociaż do Warszawy mamy długą drogę,
Ale przecież dojdziem, byle by iść w nogę.

Ref. Oj da, o da dana ...

Gdy Moskal, psia wiara, drogę nam zastąpi,
Kulek z Manlichera nikt mu nie poskąpi.

Ref. Oj da, oj da dana ...

A gdyby się jeszcze opierał psiajucha,
Każdy z nas bagnetem trafi mu do brzucha.

Ref. Oj da, oj da dana ...

Kiedy wybijemy po drodze Moskali,
Ładne Warszawianki będziem całowali.

Ref. Oj da, oj da dana ...

Chociaż w butach dziury i na portkach łaty,
To Pierwsza Kadrowa pójdzie na armaty.

Ref. Oj da, oj da dana ...

A gdy się szczęśliwie zakończy powstanie,
To Pierwsza Kadrowa Gwardyją zostanie.

Ref. Oj da, oj da, dana ...

A więc piersi naprzód i do góry głowa,
Bośmy przecież Pierwsza Kompania Kadrowa.

Ref. Oj da, oj da dana ...

Nie braknie nam nigdy do boju ochoty,
Z naszym Komendantem atakujem płoty.

Ref. Oj da, oj da dana ...

Może by nas wcale nie bolały nogi,
Gdyby komendanci nie skracali drogi.

Ref. Oj da, oj da dana ...
PIECHOTA

Słowa Leon Łuskino - w II RP szef Oddziału V Sztabu Generalnego WP. Muzyka na motywach rosyjskiej melodii wojskowej "Czornyje oczy da biełaja grudź". Niektórzy przypisują autorstwo słów Bolesławowi Lubicz - Zahorskiemu Pieśń powstała prawdopodobnie w 1917 r. Po raz pierwszy została opublikowana jednak dopiero w śpiewniku WP z 1929 r.


Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój,
Nie noszą ni srebra, ni złota,
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój
Piechota ta szara piechota.

Ref.
Maszerują strzelcy, maszerują,
Karabiny błyszczą, szary strój,
A przed nimi drzewce salutują,
Bo za naszą Polskę idą w bój!

Idą, a w słońcu kołysze się stal,
Dziewczęta zerkają zza płota,
A oczy ich dumne utkwione są w dal,
Piechota, ta szara piechota.

Ref. Maszerują strzelcy ....

Nie grają im surmy, nie huczy im róg,
A śmierć im pod stopy się miota,
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój
Piechota, ta szara piechota.

Ref. Maszerują strzelcy ...
O MÓJ ROZMARYNIE

Słowa Wacław Denhoff - Czarnocki - członek ZWC, oficer I Brygady i POW. Muzyka anonimowa na podstawie melodii ludowej z XVII / XVIII w. Przyjmuje się, że pieśń powstała w 1915 r., choć pierwsze zwrotki, jak podaje Michał Sokolnicki śpiewane były już w 1913 r. w oddziałach strzeleckich w Galicji.


O mój rozmarynie, rozwijaj się /bis
Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej
Zapytam się.

A jak mi odpowie: "Nie kocham cię" /bis
Ułani werbują, strzelcy maszerują
Zaciągnę się.

Dadzą mi konika cisawego /bis
I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę
Do boku mego.

Dadzą mi buciki z ostrogami /bis
I siwy kabacik, i siwy kabacik
Z wyłogami.

Dadzą mi uniform popielaty /bis
Ażebym nie tęsknił, ażebym nie tęsknił
Do swej chaty.

Dadzą mi manierkę z gorzałczyną /bis
Ażebym nie tęsknił, ażebym nie tęsknił
Za dziewczyną.

Dadzą mi karabin z polskiej stali /bis
Żebym celnie strzelał, żebym celnie strzelał
Do Moskali.

Dadzą mi karabin na Moskala /bis
Sto dwadzieścia kulek, sto dwadzieścia kulek,
Co łeb rozwala.

Dadzą mi szkaplerzyk z Matką Boską, /bis
Żeby mnie broniła, żeby mnie broniła
Tam pod Moskwą.

A kiedy już wyjdę na wiarusa, /bis
Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej
Po całusa.

A jak mi odpowie: " Nie wydam się". /bis
Hej, tam kule świszczą i bagnety błyszczą
Poświęcę się.

Pójdziemy z okopów na bagnety /bis
Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie ucałuje
Ale nie ty.

A gdy mnie przyniosą z raną w boku, /bis
Wtedy pożałujesz, wtedy pożałujesz
Z łezką w oku.

Na mojej mogile wyrośnie bez, /bis
Nie chciałaś mnie kochać, nie chciałaś mnie kochać
Nie roń teraz łez.

Za tę naszą ziemię skąpaną we krwi, /bis
Za naszą niewolę, za nasze kajdany,
Za przelane łzy.

Hej, kto w Boga wierzy niech bije co sił /bis
Żeby ten kraj święty, żeby ten kraj święty
Wyzwolony był.
WOJENKO, WOJENKO

Inny tytuł pieśni "Legun na wojence". Słowa anonimowe, choć niektórzy przypisują je Feliksowi Gwiżdżowi - żołnierzowi 4 Pułku Legionów, w okresie II RP posłowi i senatorowi, w II wojnie światowej żołnierzowi AK. Muzyka na podstawie melodii ludowej. Pieśń po raz pierwszy została odnotowana w 1917 r., choć prawdopodobnie powstała wcześniej.


Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani,
Że za tobą idą, że za tobą idą,
Chłopcy malowani.

Chłopcy malowani, sami wybierani,
Wojenko, wojenko, wojenko, wojenko,
Cóżeś ty za pani.

Na wojence ładnie, kto Boga uprosi,
Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają,
Pan Bóg kule nosi.

Wojenko, wojenko, cóżeś tak szalona,
Kogo ty pokochasz, kogo ty pokochasz,
Jeśli nie leguna.

Jeśli nie leguna, jeśli nie ułana,
Wojenko, wojenko, wojenko, wojenko,
Nasza ukochana.

Jeśli nie leguna, jeśli nie piechura,
Bo za tobą idzie, bo za tobą idzie
Relutonów chmura.

Wojenko, wojenko, co za moc jest w tobie,
Kogo ty pokochasz, kogo ty pokochasz
W zimnym leży grobie.

W zimnym grobie leży, z dala od rodziny,
A po nim zostaje, a po nim zostaje
Cichy płacz dziewczyny.

Maszeruje wiara, pot się krwawy leje,
Raz, dwa stąpaj bracie, raz, dwa stąpaj bracie,
To tak Polska grzeje.
BIAŁE RÓŻE

Słowa Kazimierz Wroczyński - poeta, literat, dyrektor wielu teatrów warszawskich i Jan Emil Lankau - żołnierz 148 pułku artylerii polowej w Ołomuńcu, oficer WP. Muzyka - Mieczysław Kozar-Słobudzki - chorąży 1 Pułku Artylerii Legionów, mjr WP. Pieśń znana już w okresie walk legionowych na Wołyniu w 1916 r. Bardzo popularna w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919-20.


Rozkwitały pąki białych róż,
Wróć, Jasieńku, z tej wojenki, wróć,
Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat,
Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat.

Kładłam ci ja idącemu w bój,
Białą różę na karabin twój,
Nimeś odszedł, Jasiuleńku, stąd,
Nimeś próg przestąpił, kwiat na ziemi zwiądł.

Ponad stepem nieprzejrzana mgła,
Wiatr w burzanach cichuteńko łka,
Przyszła zima, opadł róży kwiat,
Poszedł w świat Jasieńko, zginął po nim ślad.

Przeszło lato, jesień, zima już,
Już przekwitły pąki białych róż,
Cóż ci teraz dam, Jasieńku, hej,
Gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej.

Wiatr za oknem żałośliwie dmie,
Już nie wróci mój Jasieńko, nie,
W świat gdzieś biegnie nieprzejrzany szlak,
Na mogile zakwitł białej róży kwiat.

Hej, dziewczyno, ułan w boju padł,
Choć mu dałaś białej róży kwiat,
Czy nieszczery był twej dłoni dar,
Czy też może wygasł serca twego żar?

Jasieńkowi nic nie trzeba już,
Rosną ci mu nowe pąki róż,
Tam nad jarem, gdzie w wojence padł,
Wyrósł na mogile białej róży kwiat.

Nie rozpaczaj, lube dziewczę, nie!
W polskiej ziemi nie będzie mu źle,
Policzony będzie trud i znój,
Za Ojczyznę poległ ukochany twój!
PIEŚŃ O WODZU MIŁYM

Słowa Wacław Kostek - Biernacki - członek OB PPS, szef żandarmerii I Brygady, w II RP płk WP oraz m.in. wojewoda poleski. Muzyka na podstawie melodii ludowej z XIX w. "Z tamtej strony jezioreczka". Jedna z najpopularniejszych i najwcześniejszych piosenek o Józefie Piłsudskim. Powstała nad Nidą w marcu 1915 r.


Jedzie, jedzie na Kasztance,
Siwy strzelca strój.
Hej, hej, Komendancie,
Miły Wodzu mój!

Gdzie szabelka twa ze stali?
Przecież idziem w bój.
Hej, hej, Komendancie,
Miły Wodzu mój!

Gdzie twój mundur jeneralski,
Złotem wyszywany?
Hej, hej, Komendancie,
Wodzu kochany!

Masz wierniejszych niż stal chłodna,
Młodych strzelców rój!
Hej, hej, Komendancie,
Miły Wodzu mój!

Nad lampasy i czerwienie
Wolisz strzelca strój!
Hej, hej, Komendancie,
Miły wodzu mój!

Ale pod tą szarą bluzą
Serce ze złota!
Hej, hej, Komendancie,
Serce ze złota!

Ale błyszczą groźną wolą
Królewskie oczy!
Hej, hej, Komendancie,
Królewskie oczy!

Pójdzie z tobą po zwycięstwo
Młodych strzelców rój!
Hej, hej, Komendancie,
Miły Wodzu mój!
WARCZĄ KARABINY

Inny tytuł: "Po Kętach". Słowa Rajmund Scholz - żołnierz Legionów, w II RP m.in. sędzia Sądu Najwyższego. Muzyka anonimowa na motywach melodii ludowej. Pieśń powstała w 1915 r. w Piotrkowie. W czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919-20 w ostatniej zwrotce zamiast "że nie będzie już Moskala na piastowskiej ziemi", śpiewano "że nie będzie bolszewika na piastowskiej ziemi".


Warczą karabiny
I dzwonią pałasze,
To Piłsudski wyszedł w pole
A z nim chłopcy nasze. /bis

Wodzu, Wodzu miły,
Przewódź świętej sprawie
I każ trąbić trębaczowi,
Gdy staniem w Warszawie. /bis

Gdy staniesz w Warszawie,
Wodzu, Strzelcze szary,
Podepcz nogą z ostrogami
Gniazdo carskiej mary. /bis

Gdy staniesz w Warszawie,
W tym królewskim grodzie
To poleci na rozprawę,
Co jest sił w narodzie. /bis

Wtedy wszystkie dzwony
Krakowskie zadzwonią,
A kolumnie zygmuntowskiej
Tatry się pokłonią. /bis

Wisłą pieśń poleci
Falami jasnemi,
Że nie będzie już Moskala
Na piastowskiej ziemi. /bis
HEJ, TAM POD WARSZAWĄ

Słowa i muzyka anonimowe. Pieśń śpiewana była jeszcze przed wybuchem I wojny światowej przez oddziały strzeleckie w Galicji. Ostatnie trzy zwrotki powstały w 1914/15 r.

Hej, tam pod Warszawą,
Kędy Wisła płynie,
Rozłożył się Moskal świnia
Na polskiej krainie. /bis

Poczekaj Moskalu,
Ty pogańska duszo,
Maszeruje oddział strzelców
Na proch cię rozkruszą. /bis

Komendancie miły,
Prowadźże nas dalej,
Bo my jeszcze dzisiaj chcemy
Szturmować Moskali. /bis

Koledzy sekcyjni,
Szukajcie kierunku,
Byśmy celnie strzelać mogli,
Nie psując ładunku. /bis

Naprzód w tyraliery,
Kule nas nie straszą,
Bić się będziem z Moskalami,
Za Ojczyznę naszą. /bis

Za poległych braci,
Wiernych polskich synów,
Bić się będziem z Moskalami,
Bić tych sk ... /bis

Maszerują strzelcy,
Dobosz w bęben wali,
Polska będzie dla Polaków,
Moskwa dla Moskali. /bis

Moskal niedołęga,
Chciał nam zabrać Kraków!
Maszerują polscy strzelcy,
Poznasz ty Polaków! /bis

My cię wypędzimy,
Aż za Łysą Górę
I tam my ci wytrzepiemy
Po diabelsku skórę. /bis

Poznasz ty, Moskalu,
Krakowskiego zucha,
Jak bagnetem dobrze włada,
Kulą po łbie dmucha. / bis
JAK SZŁO WOJSKO

Słowa anonimowe, muzyka na podstawie melodii ludowej rumuńskiej. Pieśń szczególnie popularna w WP w II RP


Jak szło wojsko raz ulicą, raz, dwa, trzy,
Nocka ciemna, gwiazdy świecą, raz, dwa, trzy,
A muzyczka pięknie grała,
A siostrzyczka się spłakała! Raz, dwa, raz, dwa, trzy!

W dzień deszczowy i ponury raz, dwa, trzy,
Polskie dzieci idą z góry raz, dwa, trzy,
A już echo niesie z dala,
Hura! Chłopcy na Moskala! Raz, dwa, raz, dwa, trzy!

Na frasunek gorzałczyna, raz, dwa, trzy,
Kapral piosnkę rozpoczyna, raz, dwa, trzy,
Słowa twarde, jak stal kute,
Na żołnierską twardą nutę! Raz, dwa, raz, dwa, trzy!
POBÓR NA DZIEWCZĘTA

Słowa Rozmiar Soter-Rozbicki, muzyka anonimowa na podstawie melodii ludowej z XIX w. Pierwsza wersja piosenki ukazała się w 1856 r. w zbiorze "Śpiewy ulubione humorystyczne". Podana wersja pochodzi z 1916 r.


Hej, panienki posłuchajcie, raz, dwa, trzy,
I gazety przeczytajcie, raz, dwa, trzy,
Są tam wesołe nowinki,
Będzie pobór na dziewczynki, raz, dwa, raz, dwa, trzy.

Najpiękniejsze z okolicy, raz, dwa, trzy,
Przeznaczają do konnicy, raz, dwa, trzy,
A która nie ma ochoty,
To ją wezmą do piechoty, raz, dwa, raz, dwa, trzy.

Pułk najpierwszy z warszawianek, raz, dwa, trzy,
Ma się nazwać pułk ułanek, raz, dwa, trzy,
Wielkie wezmą do dragonów,
Stare panny do furgonów, raz, dwa, raz, dwa, trzy.

Tłuste, grube i pękate, raz, dwa, trzy,
Powsadzają na armatę, raz, dwa, trzy,
A gdzie będą twierdze puste
Wsadzimy Żydówki tłuste, raz, dwa, raz, dwa, trzy.

Do sztandarów zakonniczki, raz, dwa, trzy,
A do szturmu baletniczki, raz, dwa, trzy,
Szwaczki zostaną w rezerwie,
Gdy się której co rozerwie, raz, dwa, raz, dwa, trzy.

Te, co pięknie wyśpiewują, raz, dwa, trzy,
Na trębaczy się promują, raz, dwa, trzy,
A co ciągle wykrzykują,
Do doboszy ich zwerbują, raz, dwa, raz, dwa, trzy.

Która panna urodziwa, raz, dwa, trzy,
Będzie w wojsku dość szczęśliwa, raz, dwa, trzy,
Weźmie szlify, akselbanty
Tak jak mają adiutanty, raz, dwa, raz, dwa, trzy.

Wygadana -porucznikiem, raz, dwa, trzy,
Wykształcona - pułkownikiem, raz, dwa, trzy,
Gdy będzie chłopców kochała,
Dojdzie stopnia generała, raz, dwa, raz, dwa, trzy.

Ksiądz kapucyn, gdy to słyszał, raz, dwa, trzy,
Tak pospieszał, aż się zdyszał, raz, dwa, trzy,
Mocno boleje, żałuje,
Że się z panien pułk formuje, raz, dwa, raz, dwa, trzy.

Gdy bernardyn się dowiedział, raz, dwa, trzy,
Już w klasztorze nie wysiedział, raz, dwa, trzy,
I wybrał się z takim planem,
By mógł zostać kapelanem, raz, dwa, raz, dwa, trzy.
BATALION ZAPŁACI

Inne tytuły "NKN zapłaci", "Dam ci kwit". Słowa anonimowe, muzyka na melodię niemieckiej kolędy "O, Tanenbaum, o Tanenbaum". Piosenka znana była przed 1914 r. w armii Austro-Węgier. Refreny w wersjach z okresu legionowego kończyły się słowami "a NKN zapłaci", "a resztę Bóg zapłaci" lub "batalion niech zapłaci". Prezentowana wersja pochodzi z 1915 r.


Raz w ciemną noc, do pewnej wsi,
Szedł strzelec po kwaterze,
Aż do młynarki zaszedł drzwi,
Więc wnet je szturmem bierze.
- Młynarko, puść, do diabłów stu,
Nie będę stał na zimnie,
Młynarko, puść, nic złego tu
Nie stanie ci się przy mnie.

Ref.
Że strzelec biedny, to nie wstyd,
Wszak strzelcy nie bogaci,
Ja za kwaterę dam ci kwit,
Batalion niech zapłaci.

Rozkwaterował się nasz zuch,
Odpoczął należycie,
Jadł co miał sił, a pił za dwóch,
Bo był przy apetycie.

Ref. Że strzelec biedny, to nie wstyd ...

A po wieczerzy, dziwna rzecz,
Młynarka ust nie szczędzi,
Wszak po jedzeniu każdy wie,
Że deser się należy.

Ref. Że strzelec biedny, to nie wstyd ...

Na drugi rok do owej wsi
Wracają znów żołnierze,
Przechodził strzelec koło drzwi,
Gdzie raz był na kwaterze.

I wybiegł każdy, kto był żyw,
Wybiegła też młynarka,
Na ręku swym, ach, co za dziw,
Małego ma synalka.

Ref. Że strzelec biedny, to nie wstyd,
Wszak strzelcy nie bogaci,
Na ręku masz dziś żywy kwit,
Batalion niech zapłaci.
ROTA PIŁSUDCZYKÓW

Słowa Józef Relidzyński - żołnierz 4 pp Legionów, kpt WP, w II RP m.in. szef Centralnego Biura Filmowego MSW, zesłany przez Sowietów do Kraju Ałtajskiego, żołnierz II Korpusu PSZ. Muzyka na melodię "Roty" Feliksa Nowowiejskiego do słów Marii Konopnickiej. Pieśń powstała w obozie w Beniaminowie w 1917 r., w którym władze niemieckie internowały tych oficerów Legionów, którzy odmówili złożenia przysięgi na wierność cesarzowi.


Nie rzucim Ciebie Wodzu nasz,
Nie damy pogrześć sprawy,
Sztandar, przy którym wiernie trwasz,
Oddamy Bogu krwawy,
Nie wyrwie nam go swój ni wróg,
Tak nam dopomóż Bóg!

Nie spoczniem póki w proch i pył,
Nie legnie przemoc wraża,
Zaczerpniem z ducha Twego sił,
Z wiarą co cuda stwarza,
Śmiało po złoty sięgniem róg,
Tak nam dopomóż Bóg!

Pójdziemy, gdy zapalisz wić,
Na kule i na druty,
Choćby w katordze przyszło zgnić,
Nie złożym szabli póty,
Póki zhańbiony polski próg,
Tak nam dopomóż Bóg!

Niestraszne dla nas gromy burz,
Ani więzienne mury,
Bo cóż dla ducha kraty, cóż
Więzienia mrok ponury,
Nie zlękniem się podziemnych dróg,
Tak nam dopomóż Bóg!

Wszak na sumieniach Polski my
Ołowiem dzisiaj legli,
Podłym zmącili słodkie sny,
Jak grom z tatrzańskich regli,
Wolność, by tęczy błyśnie róg,
Tak nam dopomóż Bóg!

O, nie daremny był Twój trud
I nie daremne znoje,
O, cześć Ci sława, coś nas wiódł
Na pierwsze z Moskwą boje,
Przeorze Polskę dziś Twój pług,
Tak nam dopomóż Bóg!
UŁANI, UŁANI

Słowa anonimowe, muzyka na melodię mazura z XIX w. Pieśń kawalerii powstała prawdopodobnie w 1917 r., w oparciu o piosenkę ułańską z czasów Księstwa Warszawskiego "Ułani".

Ułani, ułani, malowane dzieci,
Niejedna panienka za wami poleci!

Ref.
Hej, hej, ułani malowane dzieci,
Niejedna panienka za wami poleci!

Niejedna panienka i niejedna wdowa,
Za wami ułani polecieć gotowa!

Ref. Hej, hej, ułani, malowane dzieci ...

Nie ma takiej wioski, nie ma takiej chatki,
Gdzie by nie kochały ułana mężatki!

Ref. Hej, hej, ułani, malowane dzieci ...

Nie ma takiej chatki, ani przybudówki,
Gdzie by nie kochały ułana Żydówki!

Ref. Hej, hej, ułani, malowane dzieci ...

Kochają i panny, lecz kochają skrycie,
Każda za ułana oddałaby życie!

Ref. Hej, hej, ułani, malowane dzieci ...

Kocha dziś ułana już każda niewiasta,
Od wioski do wioski, od miasta do miasta!

Ref. Hej, hej, ułani, malowane dzieci ...

Jedzie ułan, jedzie, konik pod nim pląsa,
Czapkę ma na bakier i podkręca wąsa!

Ref. Hej, hej, ułani, malowane dzieci ...

A wszystkie panienki, gdy tylko zobaczą,
Ledwie im z radości serca nie wyskoczą!

Ref. Hej, hej, ułani, malowane dzieci ...

Jedzie ułan, jedzie, konik pod nim sadzi,
Hej, będą mu, będą na kwaterze radzi!

Ref. Hej, hej, ułani, malowane dzieci ...

Bo czy potańcuje, czy też się uśmiecha,
To każde serduszko z tęsknoty usycha!

Ref. Hej, hej, ułani, malowane dzieci ...

Jedzie ułan, jedzie, szablą pobrzękuje,
Uciekaj, dziewczyno, bo cię pocałuje!

Ref. Hej, hej ułani, malowane dzieci ...

A niech pocałuje, nikt mu nie zabrania,
Wszak on swoją piersią Ojczyznę osłania!

Ref. Hej, hej, ułani, malowane dzieci ...

Babcia umierała, jeszcze się pytała:
"Czy na tamtym świecie ułani będziecie ?"

Ref. Hej, hej, ułani, malowane dzieci ...

"Księże kapelanie, mów mi o ułanie,
A wstanę z łóżeczka, zdrowa przepióreczka".

U nas do ułanów jest taka ochota,
Lepszy wąs ułański niż cała piechota!
PRZYBYLI UŁANI POD OKIENKO

Inny tytuł: "Piosenka czwartego szwadronu". Słowa Feliks Gwiżdż - autor m.in. pieśni "Wojenko, wojenko". Muzyka na podstawie melodii ludowej. Pierwsze zwrotki pochodzą z 1914/15 r. kolejne - z lat 1917-18 oraz z wojny polsko-bolszewickiej.


Przybyli ułani pod okienko,
Stukają, pukają: "Wpuść, panienko".

-O Jezu, a cóż to za wojacy?
-Otwieraj, nie bój się, my Czwartacy.

Przyszliśmy napoić nasze konie,
Za nami piechoty pełne błonie.

-O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi?
-Warszawę odwiedzić byśmy radzi.

Gdy zwiedzim Warszawę, już nam pilno,
Zobaczyć to nasze stare Wilno.

A Wilna już droga jest gotowa,
Powiedzie prościutko aż do Lwowa.

Ze Lwowa już droga jest gotowa,
do serca do Rusi, do Kijowa.

Z Kijowa zaś droga nam gotowa,
do serca polskości do Krakowa.

Z Krakowa pojedziem do Berlina,
powiesić Wilhelma, sk ...

Na naszą niewolę jedna rada,
Wypędzić Prusaka, wygnać Szwaba.

I wspomną znów Grunwald te szubrawce,
Wybijem im Polskę raz na zawsze.

A wtedy powrócim pełni sławy,
Nad Wisłę, bez Niemców, do Warszawy.

Gąszczami, lasami, ścieżką polną,
Idziemy wywalczyć Polskę Wolną.

Panienka otwierać podskoczyła,
Ułanów do środka zaprosiła.
JAK TO NA WOJENCE ŁADNIE

Słowa i muzyka Władysław hr. Tarnowski - poeta, dramaturg, kompozytor o europejskiej sławie. Pieśń śpiewana była w oddziałach powstańczych gen. Mariana Langiewicza w 1863 r. Pieśń stała się bardzo popularna w oddziałach kawalerii legionowej w czasie I wojny światowej oraz w II RP.


Jak to na wojence ładnie,
Kiedy ułan z konia spadnie.

Koledzy go nie żałują,
Jeszcze końmi go tratują.

Rotmistrz z listy go wymaże,
Wachmistrz trumnę zrobić każe.

A za jego młode lata,
Zagra trąbka: tra ta ta ta.

A za jego trudy, prace,
Grały mu kule, kartacze.

A za jego młode lata,
Dała ognia cała rota.

A za jego trudy, znoje
Wystrzelą mu trzy naboje.

A gdy my go pochowali,
Trzy razy mu ognia dali.

Śpij, kolego, w ciemnym grobie,
Niech się Polska przyśni tobie.

Śpij, kolego, twarde łoże,
Spotkamy się jutro może.

SZWOLEŻEROWIE

Słowa rotmistrz Włodzimierz Gilewski, muzyka na melodię żydowskiej piosenki "Kadisz". Pieśń powstała w 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich w Starogardzie Gdańskim w 1926 r. Spopularyzowana przez gen. Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego.


Ref.
Więc pijmy wino, szwoleżerowie,
Niech troski zginą w rozbitym szkle!
Gdy nas nie stanie, nikt się nie dowie,
Czy dobrze było nam, czy źle!

Szare mundury, złote obszycia,
Ach, jak to wszystko przepięknie lśni.
Lecz co jest na dnie w sercach ukryte,
Tego nie będzie wiedział nikt.

Ref. Więc pijmy wino ...

A gdy cię rzuci luba dziewczyna,
To ty się bracie z tego śmiej.
W miłej kompanii napij się wina
I bolszewika w mordę lej!

Ref. Więc pijmy wino ...

Bo przyjdą czasy, że te k ...
Będą przed nami na baczność stać!
Ręka nie zadrży, jak liść osiki,
Gdy będziem w ruskie mordy lać!

Ref. Więc pijmy wino ...

Szwoleżer tęskni, lecz zawsze skrycie,
Za ukochaną, za krajem swym.
Dla swej Ojczyzny oddałby życie,
Dla ukochanej pragnie żyć!

Ref. Więc pijmy wino ....

A gdy będziemy oficerami,
To będziem wódę wiadrami pić.
Całować panny, kochać mężatki
I po ułańsku ostro żyć!

Ref. Więc pijmy wino ....

Gdy Wódz da rozkaz, idziemy w pole
Rzeczypospolitej oddamy krew.
I w szwoleżerskim, rycerskim kole
Nucimy sobie taki śpiew!

Więc pijmy wino, szwoleżerowie,
Na cześć minionych bojowych lat.
Niech żyją nasi dzielni wodzowie,
Niech żyje pułk nasz - armii kwiat!
NATALIA

Słowa i muzyka Wacław Bojarski zmarły na Pawiaku w 1943 r. narzeczony "Natalii" - Haliny Marczak, poeta i prozaik, redaktor konspiracyjnego pisma "Sztuka i Naród". Pieśń Uderzeniowego Batalionu Kadrowego Konfederacji Narodu z 1943 r.


Raz Batalion Uderzenia,
Kiedy walił poprzez wieś, poprzez wieś,
Wychyliła się z okienka
Panienka, panienka,
W piersi gładka, w sercu miękka
I westchnienia ku nam śle.
Więc Batalion Uderzenia,
Kiedy walił poprzez wieś,
Śpiewał chórem, śpiewał chórem,
Na Natalii pięknej cześć.

Ref.
O Natalio, o Natalio!
Bez pamięci cię uwielbia nasz Batalion!
O Natalio, o Natalio,
Pachniesz wiatrem, leśnym szumem i konwalią!
O Natalio, o Natalio,
To się musi skończyć raz,
Wybierz wreszcie kogoś z nas
I potraktuj go na serio
I nad wdzięków swych imperium
Zapanować komuś daj!

Panna dłonie załamała,
Jak jednemu serce dam, serce dam ?
Gdy się także kocham w reszcie,
Ach, wierzcie, mi, wierzcie!
W sercu swym Batalion zmieszczę,
Wszystkim wam całusa dam!
Więc Batalion Uderzenia
Kiedy przeszedł poprzez wieś, poprzez wieś,
Brzmiało echo, brzmiało echo,
Na Natalii pięknej cześć!

Ref. O Natalio, o Natalio ...
ROSZUMIAŁY SIĘ WIERZBY PŁACZĄCE

Słowa Roman Ślęzak, muzyka według rosyjskiego marsza z 1912 w kompozycji Wasyla Agapkina. Pieśń powstała na początku 1939 r. W refrenie były wtedy słowa "Bo w Wojsku Polskim nie jest źle". Podana wersja pochodzi z okresu II wojny światowej, kiedy to pieśń stała się niezwykle popularna w oddziałach Polski Podziemnej. Ostatnia strofa powstała w 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.


Rozszumiały się wierzby płaczące,
Rozpłakała się dziewczyna w głos,
Od łez oczy podniosła błyszczące
Na żołnierski, na twardy życia los.

Ref.
Nie szumcie, wierzby, nam
Żalu, co serce rwie,
Nie płacz, dziewczyno ma,
Bo w partyzantce nie jest źle.
Do tańca grają nam
Granaty, wisów szczęk,
Śmierć kosi niby łan,
Lecz my nie wiemy, co to lęk.

Błoto, deszcz, czy słoneczna spiekota,
Zawsze słychać miarowy, równy krok,
To na bój idzie leśna piechota,
Na ustach śpiew, spokojna twarz, pogodny wzrok.

Ref. Nie szumcie, wierzby, nam ...

I choć droga się nasza nie kończy,
Choć nie wiemy, gdzie wędrówki kres,
Ale pewni jesteśmy zwycięstwa,
Bo przelano już tyle krwi i łez.

Ref. Nie szumcie, wierzby, nam ...

Pokochałaś, cóż, nie wstyd się przyznać,
Partyzanta pokochać jest źle ...
Rusza w drogę Wołyńska Dywizja,
Otrzyj łzy i zapomnij, dziewczę, mnie!

Ref. Nie szumcie, wierzby, nam ...
HEJ, CHŁOPCY, BAGNET NA BROŃ

Słowa i muzyka Krystyna Krahelska ps. "Danuta", łączniczka Armii Krajowej, poległa w 2 dniu Powstania Warszawskiego, rysy jej twarzy zostały utrwalone w 1937 r. na warszawskim Pomniku Syreny. Pieśń pochodzi z 1943 r.


Hej, chłopcy, bagnet na broń!
Długa droga, daleka, przed nami,
Mocne serca a w ręku karabin,
Granaty w dłoniach i bagnet na broni.

Jasny świt się roztoczy, wiatr owieje nam oczy
I odetchnąć da płucom i rozgorzeć da krwi,
I piosenkę jak tęczę nad ziemią roztoczy
W równym rytmie marsza: raz, dwa, trzy!

Hej, chłopcy, bagnet na broń!
Długa droga, daleka, przed nami trud i znój,
Po zwycięstwo my młodzi idziemy na bój,
Granaty w dłoniach i bagnet na broni!

Ciemna noc się nad nami roziskrzyła gwiazdami,
Białe wstęgi dróg w pyle, długie noce i dni,
Nowa Polska zwycięska jest w nas i przed nami
W równym rytmie marsza: raz, dwa, trzy!

Hej, chłopcy, bagnet na broń!
Bo kto wie, czy to jutro, pojutrze czy dziś,
Przyjdzie rozkaz, że już, że już trzeba nam iść,
Granaty w dłoniach i bagnet na broni!
PIEŚŃ KONSPIRACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO

Słowa anonimowe, muzyka na melodię pieśni Powstania Listopadowego "Gdy naród do boju wystąpił z orężem". Pieśń śpiewana w latach 1946-49 w oddziałach Konspiracyjnego Wojska Polskiego - organizacji niepodległościowej założonej w 1945 r., działającej głównie w województwie łódzkim i katowickim i prowadzącej walkę z komunistami.


Gdy naród do boju wystąpił w Warszawie,
To wyście w Lublinie radzili.
Warszawa wołała: "Zginiem lub zwyciężym!'
Wyście PPR utworzyli.

O cześć wam, panowie z Lublina,
Za mury stolicy zwalone,
O cześć wam za rządy batiuszki Stalina,
Za orła skradziona koronę.

Gdy ginął za wolność kwiat naszej młodzieży,
AK - owcy się w lasach trzymali,
To wyście najlepszych Ojczyzny żołnierzy
Zdrajcami narodu nazwali.

O, cześć wam, czerwoni panowie,
Za waszą nad nami opiekę,
O, cześć wam za wolność i w piśmie, i słowie!
O, cześć wam za waszą bezpiekę!

Gdy Anders z Niemcami we Włoszech wojował,
"Bór" w szwabską niewolę iść musiał,
To Bierut Stalina po rękach całował
I kraj mu w niewolę oddawał.

O cześć wam, panowie z Lublina,
Za naszą niewolę, kajdany,
O cześć wam za rządy batiuszki Stalina,
Za kraj nasz krwią bratnią zbryzgany!

O cześć wam, patrioci gorący,
Za kraj nasz za Bugiem sprzedany,
Słuchajcie, jak chwali was naród tam mrący,
Lud przez was w tułaczkach wygnany.

Śmierć ruskim pachołkom i katom,
Niech zginie potęga ich ciemna!
Do walki z przeklętą czerwoną Hakatą
Do czynu zwie Polska Podziemna!
ATAMANEj, ty ojcze atamanie,
Ukraina śpi w najlepsze,
Śpią sokoły na kurhanie
I stanęła woda w Dnieprze.

Koń już ledwo nogi wlecze,
Człek tak żyje, a nie żyje,
Czas nie płynie ale ciecze,
Gdzieś w limanie czajka gnije.

Wychowskiego szablą krzywą,
Mała bawi się dziecina,
Ty kozacze śpisz leniwo,
Płacze matka Ukraina.

Gołąbeczek strzepnął piórka,
Gdzieś nad stepem orzeł kracze,
Rwie się padrwa i przepiórka,
A ty jeno śpisz, kozacze.

Ej, ty ojcze Atamanie,
Niech przed tobą się użalę,
Gdy tak dłużej pozostanie,
To chatynkę swoją spalę.

Spisy w drobne drzazgi złamię,
Szablę rzucę na dno morza,
Sam się skryję gdzieś w kurhanie
W dzikich stepach Zaporoża.
SOKOŁY

Pieśń ludowa z 2 połowy XVIII wieku popularna szczególnie na Podolu. Dwie ostatnie strofy powstały w latach 80-tych.


Tam u źródeł Czarnej Wody,
Siada na koń Kozak młody,
Czule żegna się z dziewczyną,
Jeszcze czulej z Ukrainą!

Ref.
Hej, hej, hej, sokoły,
Omijajcie góry, lasy, doły,
Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku,
Mój stepowy skowroneczku!
Hej, hej, hej, sokoły,
Omijajcie góry, lasy, doły,
Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku,
Mój stepowy dzwoń, dzwoń, dzwoń !

Ona jedna tam została,
Jaskółeczka moja mała,
A ja tutaj, w obcej stronie,
Dniem i nocą tęsknię do niej!

Ref. Hej, hej, hej, sokoły ...

Pięknych dziewcząt jest niemało,
Lecz najwięcej w Ukrainie,
Tam me serce pozostało
Przy kochanej mej dziewczynie!

Ref. Hej, hej, hej, sokoły ...

Żal, żal za dziewczyną,
Za zieloną Ukrainą,
Żal, żal, serce płacze,
Już jej więcej nie zobaczę!

Ref. Hej, hej, hej, sokoły ...

Wina, wina, wina, wina dajcie,
A jak umrę, pochowajcie,
Na zielonej Ukrainie,
Przy kochanej mej dziewczynie!

Ref. Hej, hej, hej, sokoły ...

Wszystko, cośmy ukochali
Bolszewicy nam zabrali
I zieloną Ukrainę
I kochaną mą dziewczynę!

Ref. Hej, hej, hej, sokoły ...

Jak powiadał stary góral,
Będzie Polska aż po Ural,
Za Uralem będą Chiny,
Was nie będzie sk ...!

Ref. Hej, hej, hej, sokoły ...
PIEŚŃ LEGIONISTÓW POLSKICH

Słowa anonimowe, muzyka na melodię "Mazurka Dąbrowskiego" Józefa Wybickiego z 1797 r. Pieśń powstała w czasie walk I Brygady nad Nidą w marcu 1915 r.


Jeszcze Polska nie zginęła,
Póki strzelcy żyją,
Co nam chciwość wrogów wzięła,
To strzelcy odbiją.

Ref.
Marsz, marsz, Piłsudski,
Z Tobą łaska Boża,
Zbudujemy Polskę
Od morza do morza.

Krew się leje dookoła
Za Ojczyznę świętą,
Naprzód! Polski żołnierz woła
Z wolą nieugiętą.

Ref. Marsz, marsz, Piłsudski ...

To, co Moskal wziął nam zdradnie,
Zwróć nam, Boże Panie,
Daj, niech krwawy carat padnie,
Polska zmartwychwstanie.

Ref. Marsz, marsz, Piłsudski ...

Siłą ducha, siłą ciała
Bijcie legioniści,
A niedługo Polska cała
Z wroga się oczyści!

Ref. Marsz, marsz, Piłsudski ...